Parlementaire vraag - E-004538/2011Parlementaire vraag
E-004538/2011

De georganiseerde criminaliteit en de rol van de politiek in Kosovo

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004538/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Pino Arlacchi (S&D)

De rechtsstaatmissie van de Europese Unie (EULEX) staat de instellingen, het justitieel apparaat en de wetshandhavingsinstanties van Kosovo bij in hun vorderingen op weg naar duurzaamheid en bij de versterking van een onafhankelijk justitieel en douaneapparaat. De voornaamste prioriteiten van de missie zijn het versterken van de strijd tegen de corruptie en de georganiseerde criminaliteit. Uit een hoorzitting die op 15 maart in het Europees Parlement is gehouden met topfunctionarissen van EURLEX is duidelijk gebleken dat EULEX niet op bevredigende en doeltreffende wijze uitvoering geeft aan deze missie. Er is weinig tot geen diepgaand onderzoek gedaan naar de georganiseerde criminaliteit en de banden die deze heeft met vertegenwoordigers van politieke instellingen. Derhalve is het mogelijk dat een groot aantal misdaden onbestraft blijft.

Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om verandering te brengen in dit voorbeeld van ondoelmatigheid en verkwisting van geld van de Europese belastingbetaler?

PB C 314 E van 27/10/2011