Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 23kWORD 42k
23 juni 2011
E-004665/2011(ASW)
Antwoord van mevrouw Kroes namens de Commissie
Vraagnummer: E-004665/2011

De Commissie is op de hoogte van het door het geachte Parlementslid aangehaalde krantenartikel, waarin melding wordt gemaakt van de plannen van telecomexploitanten om kosten aan te rekenen voor het doorgeven van internetverkeer.

Er zij aan herinnerd dat het herziene telecomkader, dat door de lidstaten tegen 25 mei moet worden omgezet, een aantal basisinstrumenten bevat om problemen met betrekking tot netneutraliteit aan te pakken. De Commissie zal erop toezien hoe effectief deze bepalingen door de nationale regelgevende instanties worden gebruikt om het open karakter van het internet te verzekeren.

De Commissie heeft onlangs een mededeling over het open internet en netneutraliteit in Europa gepubliceerd, na een brede raadpleging hierover en een topontmoeting in 2010 die samen met het Europees Parlement was georganiseerd. In deze mededeling heeft de Commissie vastgehouden aan haar doelstelling om een open internet te behouden en ervoor te zorgen dat het gehandhaafd blijft als een solide best-efforts internet dat voor iedereen toegankelijk is.

De Commissie zal erop toezien dat nieuwe EU-telecomregels inzake transparantie, kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheid om van aanbieder te veranderen, die op 25 mei 2011 door de lidstaten moeten zijn omgezet, zo worden toegepast dat deze beginselen worden nageleefd.

Of telecomexploitanten de mogelijkheid moeten hebben om aanbieders van inhoud kosten aan te rekenen, is een van de vragen die de kern vormen van de uitdaging om investeringen in breedband te verrichten, namelijk hoe kan worden gezorgd voor de zeer hoge niveaus van particuliere investeringen die voor de uitbouw van breedbandnetwerken van de volgende generatie vereist zijn om de groei van het internet te ondersteunen en zo de doelstellingen van de Europese Digitale agenda te bereiken.

Over het algemeen rekent de Commissie op marktdeelnemers om waar mogelijk tot oplossingen te komen op basis van een commerciële overeenkomst. Netwerkexploitanten en aanbieders van diensten en inhoud moeten de mogelijkheid krijgen om innovatieve bedrijfsmodellen te beproeven, hetgeen zal leiden tot een efficiënter gebruik van de netwerken en op verschillende niveaus in de waardeketen van het internet nieuwe bedrijfskansen zal creëren. De Commissie treedt op ingeval er zich concurrentieproblemen voordoen of om het regelgevingskader te handhaven.

PB C 365 E van 15/12/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid