Parlementaire vraag - E-004836/2011Parlementaire vraag
E-004836/2011

  EU geeft 85 miljoen euro extra aan Palestijnen

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004836/2011
  aan de Commissie
  Artikel 117 van het Reglement
  Daniël van der Stoep (NI) en Lucas Hartong (NI)

  De Commissie heeft bekendgemaakt dit jaar 85 miljoen euro extra uit te trekken voor de Palestijnse gebieden. Dit bedrag komt boven op de 100 miljoen euro die al eerder voor de Palestijnen beschikbaar was gesteld. Het geld schijnt bedoeld te zijn voor salarissen en pensioenen van werknemers in de gezondheidszorg en het onderwijs én voor sociale uitkeringen[1].

  1. Deelt de Commissie de mening dat het van de zotte is dat zij het bedrag van 100 miljoen euro aan EU-geld, dat zij de Palestijnen ter beschikking heeft gesteld, heeft verhoogd naar 185 miljoen euro? Zo neen, waarom niet?

  2. Deelt de Commissie de mening dat de Palestijnen überhaupt geen EU-geld behoren te ontvangen, maar dat zij hun eigen boontjes moeten doppen? Zo neen, waarom niet?

  3. Deelt de Commissie de mening dat het beschikbaar stellen van buitensporig veel EU-geld aan de Palestijnen enerzijds de partijdigheid en bevooroordeeldheid van de Commissie in het Israëlisch-Palestijnse conflict kenbaar maakt, namelijk haar anti-Israël- en pro-Palestijnenhouding, en anderzijds een slinkse manier van de Commissie is om de stichting van een Palestijnse staat te bevorderen? Zo neen, waarom niet?

  4. Deelt de Commissie de mening dat Jordanië feitelijk al een Palestijnse staat is, dat derhalve beter Palestina genoemd kan worden, en dat er nooit en te nimmer een tweede Palestijnse staat gesticht moet worden? Zo neen, waarom niet?

  5. Is de Commissie ertoe bereid haar beleid te wijzigen en het aan de Palestijnen beschikbaar gestelde bedrag van 185 miljoen euro aan EU-geld direct weer in te trekken? Zo neen, waarom niet?

  PB C 314 E van 27/10/2011