Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 21k
31 maj 2011
E-005291/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-005291/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Jörg Leichtfried (S&D)

 Angående: Avlivning av gatuhundar i Rumänien
 Skriftligt svar 

Det finns anledning att anta att gatuhundar systematiskt avlivas i Rumänien. Dessa brott mot djurskyddslagstiftningen genomförs enligt uppgift av ”Animal Control Units” vars syfte bör vara omvårdnad om djuren. Dessa ”Animal Control Units” lär agera på uppdrag av den rumänska regeringen och skulle följaktligen stå i direkt samband med den.

Rumänien får med jämna mellanrum höga subventioner av EU för att främja diverse områden, exempelvis turism och hälsofrågor, i syfte att uppnå förbättringar av rådande standarder. Därmed finns det misstanke om att detta stöd indirekt och olagligt används för avlivning av gatuhundar.

1. Känner kommissionen till existensen av ”Animal Control Units” eller liknande enheter och deras agerande?

2. Är kommissionen medveten om gatuhundarnas prekära situation i Rumänien?

3. Känner kommissionen till ett eventuellt missbruk av EU-pengar?

4. Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att fastställa ett eventuellt missbruk och i förekommande fall agera mot detta?

Frågans originalspråk: DEEGT C 365 E, 15/12/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy