Parlamentní otázka - E-005563/2011Parlamentní otázka
E-005563/2011

Rozdílná kvalita výrobků v Evropě

Otázka k písemnému zodpovězení E-005563/2011
Komisi
článek 117 jednacího řádu
Olga Sehnalová (S&D)

Nedávno vzbudil pozornost médií průzkum slovenské spotřebitelské organizace, který upozornil na rozdílné složení potravinářských výrobků renomovaných značek v některých členských zemích v regionu střední a východní Evropy.

Tento průzkum se týkal potravin, a i když byla v jednotlivých zemích EU zjištěna jejich rozdílná kvalita, pravděpodobně nelze hovořit o jejich zdravotní závadnosti. Chtěla bych však v této souvislosti poukázat na spotřebitelský aspekt této záležitosti, a to ve vztahu k ochranným známkám a marketingu těchto produktů.

Vzhledem k tomu, že se domnívám, že se nemusí jednat pouze o problematiku potravin (některé neoficiální informace zmiňují obdobnou praxi například v automobilovém průmyslu), chtěla bych se zeptat, zda je podle Komise v pořádku, aby produkty chráněné ochrannou známkou a takto i propagované měly v různých zemích různá složení, a tím de facto i různou kvalitu.

Otázky:

Vnímá toto Evropská komise jako problém vnitřního trhu a ochrany spotřebitele?

Může v tomto směru Komise učinit nějaká opatření? Pokud ano, jaká?

Úř. věst. C 365 E ze dne 15/12/2011