Parlamentsfråga - E-006243/2011Parlamentsfråga
E-006243/2011

  Eurons juridiska ägare

  Frågor för skriftligt besvarande E-006243/2011
  till kommissionen
  Artikel 117 i arbetsordningen
  Mario Borghezio (EFD)

  På internationell nivå pågår en vetenskaplig diskussion om eurons seignorage. Med seignorage avses statens inkomster av att trycka pengar. Den är grundläggande för det monetära systemet och uppstår i samband med utgivningen av sedlar och mynt.

  I dagsläget går det inte att fastställa vem som är borgenär och gäldenär i eurons cirkulationsfas. De europeiska medborgarna har dock rätt att få veta vilka som är ”borgenärer” (dvs. ägare) och vilka som är ”gäldenärer” (dvs. som inte är ägare) till den penningmängd som är i omlopp.

  Kan kommissionen på ett klart och tydligt sätt ange vem som rättsligt sett är ägare till euron när den ges ut?

  EGT C 128 E, 03/05/2012