Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 61kWORD 44k
30 Ιουνίου 2011
E-006356/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006356/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Pino Arlacchi (S&D) , María Muñiz De Urquiza (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Britta Thomsen (S&D) , Jaroslav Paška (EFD) , Anne Delvaux (PPE) , Norica Nicolai (ALDE) , Charles Tannock (ECR) , Marita Ulvskog (S&D) , Marietta Giannakou (PPE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Zuzana Roithová (PPE) , Alexandra Thein (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Boris Zala (S&D) , Vincent Peillon (S&D) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Nedelcheva (PPE) , Frieda Brepoels (Verts/ALE) , Franziska Keller (Verts/ALE) , Harlem Désir (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Paul Murphy (GUE/NGL) και Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

 Θέμα: Κράτηση της Maryam Bahreman στο Ιράν
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από αρκετές ΜΚΟ, η ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών Maryam Bahreman συνελήφθη στις 11 Μαΐου 2011 στο Shiraz. Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας από το Υπουργείο Πληροφοριών πήγαν στην κατοικία της με ένταλμα κράτησης. Κατά τα λεγόμενα, τη συνέλαβαν με την κατηγορία της «δράσης κατά της εθνικής ασφάλειας».

Η Maryam Bahreman είναι κοινωνική ακτιβίστρια και μέλος της εκστρατείας «One million signatures» (Ένα εκατομμύριο υπογραφές). Δραστηριοποιείται για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών εδώ και αρκετά χρόνια. Ο δικηγόρος της αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ανάκριση σε σχέση με τις δραστηριότητές της στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα σε σχέση με την πρόσφατη συμμετοχή της στη διάσκεψη της 55ης συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών στη Νέα Υόρκη φέτος τον Μάρτιο. Η δικαστική διαδικασία σε βάρος της θα ξεκινήσει μόνον αφού τελειώσει η ανάκριση. Διατρέχει σοβαρό κίνδυνο: ο βασανισμός ή άλλου είδους κακομεταχείριση των κρατουμένων στο Ιράν είναι σύνηθες φαινόμενο, και συχνά χρησιμοποιείται για να τους αναγκάσει να προβούν σε «ομολογία», που συχνά μεταδίδεται τηλεοπτικά, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον τους στο δικαστήριο, κατά παράβαση της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και του άρθρου 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), του οποίου είναι συμβαλλόμενο κράτος το Ιράν.

1. Είναι η Επιτροπή ενήμερη για την υπόθεση Bahreman; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή ως αντίδραση στις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι;

2. Τι προληπτικά μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για να προστατεύσει την υγεία της Maryam Bahreman και όλων των ακτιβιστών που μάχονται υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν και υπό το πρίσμα της Διακήρυξης για τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1998 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 128 E, 03/05/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου