Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 54kWORD 44k
30 iunie 2011
E-006356/2011
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-006356/2011
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Pino Arlacchi (S&D) , María Muñiz De Urquiza (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Britta Thomsen (S&D) , Jaroslav Paška (EFD) , Anne Delvaux (PPE) , Norica Nicolai (ALDE) , Charles Tannock (ECR) , Marita Ulvskog (S&D) , Marietta Giannakou (PPE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Zuzana Roithová (PPE) , Alexandra Thein (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Boris Zala (S&D) , Vincent Peillon (S&D) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Nedelcheva (PPE) , Frieda Brepoels (Verts/ALE) , Franziska Keller (Verts/ALE) , Harlem Désir (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Paul Murphy (GUE/NGL) şi Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

 Subiect: Reținerea lui Maryam Bahreman în Iran
 Răspuns scris 

Potrivit informațiilor primite de la mai multe ONG-uri, activista pentru drepturile femeilor, Maryam Bahreman, a fost arestată la 11 mai 2001, la Shiraz. Ofițeri ai forțelor de securitate din cadrul Ministerului serviciilor secrete s-au deplasat la domiciliul acesteia cu un mandat de arestare. Aceștia ar fi arestat-o sub acuzația de „acțiuni împotriva securității naționale”.

Maryam Bahreman este activistă în domeniul social și participantă în cadrul campaniei „Un milion de semnături”, activând de mai mulți ani în domeniul promovării drepturilor femeii. Avocatul său a dezvăluit faptul că aceasta a fost supusă unui interogatoriu cu privire la activitățile sale din domeniul drepturilor omului și, în special, cu privire la recenta sa participare la cea de-a 55-a reuniune a Comisiei ONU privind statutul femeilor, care s-a desfășurat la New York, în luna martie a acestui an. Procedura judiciară inițiată împotriva sa va începe abia după finalizarea interogatoriului. Activista este expusă unui risc grav: tortura sau alte rele tratamente aplicate deținuților sunt la ordinea zilei în Iran, fiind deseori folosite pentru a-i obliga să facă „mărturisiri”, adesea televizate, care pot fi utilizate împotriva acestora ca probă în instanță. Este încălcată astfel interdicția torturii și articolul 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Iranul este parte.

1. Are cunoștință Comisia de cazul Bahreman? Ce măsuri intenționează Comisia să adopte ca răspuns la aceste grave încălcări ale libertății de exprimare și de asociere?

2. Ce măsuri preventive va întreprinde Comisia pentru a proteja sănătatea lui Maryam Bahreman și a tuturor activiștilor pentru drepturile omului din Iran, ținând seama de Declarația privind apărătorii drepturilor omului, adoptată la 9 decembrie 1998 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite?

Limba originală a întrebării: ENJO C 128 E din 03/05/2012
Aviz juridic - Politica de confidențialitate