Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentné otázky
PDF 53kWORD 42k
30. júna 2011
E-006356/2011
Otázka na písomné zodpovedanie E-006356/2011
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Pino Arlacchi (S&D) , María Muñiz De Urquiza (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Britta Thomsen (S&D) , Jaroslav Paška (EFD) , Anne Delvaux (PPE) , Norica Nicolai (ALDE) , Charles Tannock (ECR) , Marita Ulvskog (S&D) , Marietta Giannakou (PPE) , Giommaria Uggias (ALDE) , Monica Luisa Macovei (PPE) , Nicole Sinclaire (NI) , Zuzana Roithová (PPE) , Alexandra Thein (ALDE) , Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Boris Zala (S&D) , Vincent Peillon (S&D) , Sari Essayah (PPE) , Mariya Nedelcheva (PPE) , Frieda Brepoels (Verts/ALE) , Franziska Keller (Verts/ALE) , Harlem Désir (S&D) , Ivo Vajgl (ALDE) , Robert Rochefort (ALDE) , Keith Taylor (Verts/ALE) , Paul Murphy (GUE/NGL) a Ulrike Lunacek (Verts/ALE)

 Vec: Zadržanie Marjam Bahremanovej v Iráne
 Písomná odpoveď 

Podľa informácií z viacerých mimovládnych organizácií bola 11. mája 2011 v Širáze zatknutá aktivistka za práva žien Marjam Bahremanová. Príslušníci bezpečnostných síl z ministerstva pre spravodajské služby prišli do jej domu s príkazom na zadržanie. Zatkli ju údajne za „konanie proti národnej bezpečnosti“.

Marjam Bahremanová je sociálna aktivistka a členka kampane Milión podpisov. Niekoľko rokov aktívne podporuje práva žien. Jej právnik oznámil, že ju vypočúvajú v súvislosti s jej aktivitami v oblasti ľudských práv a predovšetkým v súvislosti s jej nedávnou účasťou na 55. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien, ktoré sa konalo v New Yorku v marci tohto roka. Súdne konanie proti nej začnú až po skončení vypočúvania. Je vo vážnom nebezpečenstve: mučenie alebo iné formy zlého zaobchádzania so zadržanými sú v Iráne bežné a mnohokrát sa používajú na to, aby ich prinútili k „priznaniu“, ktoré sa často vysiela v televízii a ktoré možno na súde použiť proti nim ako dôkaz, čo porušuje zákaz mučenia a článok 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého zmluvným štátom je aj Irán.

1. Vie Komisia o prípade Marjam Bahremanovej? Aké kroky má Komisia v úmysle prijať v reakcii na toto závažné porušovanie slobody prejavu a združovania?

2. Aké preventívne opatrenia Komisia prijme, aby ochránila zdravie Marjam Bahremanovej a všetkých aktivistov za ľudské práva v Iráne, a to aj so zreteľom na deklaráciu o obhajcoch ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 9. decembra 1998?

Pôvodný jazyk otázky: ENÚ.v. C 128 E z 03/05/2012
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia