Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 40k
14 Ιουλίου 2011
E-006747/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006747/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
John Bufton (EFD)

 Θέμα: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ο τομέας της ναυτιλίας
 Γραπτή απάντηση 

Στις 28 Ιουνίου 2011 ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Siim Kallas και η αρμόδια για τη δράση για το κλίμα Επίτροπος Connie Hedegaard συνάντησαν εκπροσώπους του τομέα της ναυτιλίας, των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου για να συζητήσουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Έλαβε η Επίτροπος υπόψη το γεγονός ότι οι απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών θα μπορούσαν να θεωρηθούν επί του παρόντος περιττή επιβάρυνση για τον κλάδο εν μέσω της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Μπορεί η Επίτροπος να με ενημερώσει εάν υπάρχουν τυχόν σχέδια για αναστολή της εφαρμογής των περιορισμών, λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 128 E, 03/05/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου