Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 21k
14 juli 2011
E-006747/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-006747/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
John Bufton (EFD)

 Angående: Minskning av utsläppen av växthusgaser och sjöfartssektorn
 Skriftligt svar 

Den 28 juni 2011 träffade kommissionens vice ordförande Siim Kallas och kommissionsledamoten med ansvar för klimatfrågor Connie Hedegaard företrädare för sjöfartsindustrin, medlemsstaterna och parlamentet för att diskutera en minskning av utsläppen av växthusgaser från fartyg samt mål på kort, medellång och lång sikt.

Tog kommissionsledamoten hänsyn till att kraven på att minska utsläppen för närvarande kan uppfattas som en onödig börda på industrin under den aktuella globala finanskrisen?

Kan kommissionen upplysa om det finns några planer på att bromsa genomförandet av begränsningarna, med tanke på den globala konkurrenskraften och de ekonomiska svårigheterna i denna sektor?

Frågans originalspråk: ENEGT C 128 E, 03/05/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy