• EL - ελληνικά
 • EN - English
Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-007087/2011(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-007087/2011(ASW)

  Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. και 4. Για να προστατευθεί η δημόσια υγεία, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής[1] καθορίζονται μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Τα εν λόγω επίπεδα εφαρμόζονται επίσης στα τρόφιμα στα οποία χρησιμοποιούνται αρώματα καπνού.

  Επιπλέον, τα αρώματα καπνού πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση ασφάλειας και να συμμορφώνονται, όσον αφορά την παραγωγή τους, με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2065/2003[2], παρά το γεγονός ότι η χρήση τους θεωρείται γενικά λιγότερο ανησυχητική για την υγεία (λόγω των διαδικασιών κλασματοποίησης και καθαρισμού) απ’ ό,τι η παραδοσιακή διαδικασία κάπνισης.

  Από τα πρωτογενή προϊόντα που αναφέρθηκαν στην ερώτηση, μόνο για το FF-B διαπιστώθηκε ότι είναι ελαφρώς γονιδιοτοξικό in vivo. Ως εκ τούτου, ο αιτών ανακάλεσε την αίτησή του, και το πρωτογενές προϊόν καθώς και τα παράγωγα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά το 2007.

  Για το TRADISMOKE TM A και το SCANSMOKE R909, οι δοκιμές γονιδιοτοξικότητας in vivo ήταν αρνητικές και επαρκείς ώστε να εξαλειφθούν οι ανησυχίες σχετικά με τη γονιδιοτοξικότητα in vitro.

  Όσον αφορά το AM 01, οι ανησυχίες περί πιθανής γονιδιοτοξικότητας δεν εξαλείφθηκαν με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τη στιγμή της αξιολόγησης από την EFSA[3]. Εν τω μεταξύ, ο αιτών διενήργησε δοκιμή Comet in vivo, για την εξέταση της πιθανής γονιδιοτοξικότητας του AM 01. Στις 14 Ιουλίου 2011 η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA επαναξιολόγηση του AM 01 με βάση τις νέες πληροφορίες που προέκυψαν.

  Ο κατάλογος της Ένωσης θα πρέπει να καταρτιστεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ασφάλειας όλων των πρωτογενών προϊόντων για τα οποία έχουν υποβληθεί επαρκείς πληροφορίες. Μόλις η EFSA ολοκληρώσει την αξιολόγηση του AM 01, η Επιτροπή θα εξετάσει το πόρισμα των αξιολογήσεων της EFSA, μαζί με τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι διάφορες επιλογές διαχείρισης της επικινδυνότητας. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, η Επιτροπή αναμένεται να θεσπίσει τον πρώτο κατάλογο εγκεκριμένων πρωτογενών προϊόντων της Ένωσης το πρώτο τρίμηνο του 2012.

  2. και 3. Σε συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. σοκολάτα) τα αρώματα καπνού χρησιμοποιούνται ως συστατικό σύνθετων αρωματικών υλών. Στην περίπτωση αυτή, τα αρώματα καπνού χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές ποσότητες και δεν προσδίδουν καπνιστή γεύση.

  Οι κανόνες σχετικά με την επισήμανση των αρωματικών υλών ορίζονται στην οδηγία 2000/13/EΚ[4]. Η χρήση αρωματικών υλών δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή, και η παρουσία τους στα τρόφιμα θα πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα. Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να σχηματίζει λανθασμένη εντύπωση με τη σήμανση ενός αρώματος καπνού, αν το συγκεκριμένο άρωμα δεν προσδίδει καπνιστή γεύση και, ως εκ τούτου, η γεύση αυτή δεν γίνεται αντιληπτή στο προϊόν.

  ΕΕ C 146 E, 24/05/2012