Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 43kWORD 42k
19. juli 2011
E-007087/2011
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-007087/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Om: Røgaroma i fødevareforarbejdning
 Skriftlig besvarelse 

Forordning (EF) nr. 2065/2003 foreskriver gradvis toksikologisk evaluering af røgaromaer, som anvendes i fødevarer. Aromaerne er afledt af specifikke primære røgkondensater, som stammer fra kondenseret røg genereret fra forbrænding af træ. Derivater heraf tilsættes fødevarer bl.a. for at erstatte den naturlige aroma med en røget aroma. De kan tilsættes som aromaer til forskellige fødevarer, men når de ikke erstatter røgning, mærkes de som aromaer(1).

De primære røgaromaer er blevet registreret og er allerede i færd med at blive vurderet af EFSA(2). Af disse blev FF‑B (2007)(3), TRADISMOKE TM A (2010)(4), SCANSMOKE R909 (2010)(5) og AM 01 (2010)(6) vurderet til at være gentoksiske eller til at have givet anledning til betænkeligheder vedrørende deres sikkerhed. Kommissionen og de nationale myndigheder er blevet underrettet, men disse bestemte produkter anvendes imidlertid fortsat som tilsætning til fødevarer — uden mærkning — med den undskyldning, at der kan opstå lignende problemer i forbindelse med naturlig røgning. Naturlig røgning blevet udviklet i anseelig grad, og i mange tilfælde indeholder fødevarerne ikke polycykliske aromatiske hydrocarboner, men embedsmænd hævder, at røgaromaer ikke indeholder sådanne stoffer, og at de derfor er at foretrække.

bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1. Hvilke foranstaltninger agter den at træffe, og hvornår, med henblik på at beskytte folkesundheden mod erstatningsstoffer for røgning eller endda mod naturlig røgning?
2. Hvordan og med hvilken begrundelse tillader Kommissionen anvendelsen af farlige stoffer i fødevarer, såsom chokolade?
3. Agter Kommissionen i det mindste at indføre obligatorisk mærkning for røgaromaer i fødevarer samt obligatorisk evaluering heraf?
4. Finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at ignorere 10 års lovgivningsmæssigt arbejde og forskning ved at lade de foranstaltninger, der opstår på baggrund af evalueringerne af stoffer som røgaromaer, henligge i venteposition?

(1)Såsom chokolade (forordning (EF) nr. 1334/2008).
(2)Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur.
(3)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/20r.pdf.
(4)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1394.pdf.
(5)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1395.pdf.
(6)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1396.pdf.

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 146 E af 24/05/2012
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik