Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-007087/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-007087/2011

  Røgaroma i fødevareforarbejdning

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-007087/2011
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

  Forordning (EF) nr. 2065/2003 foreskriver gradvis toksikologisk evaluering af røgaromaer, som anvendes i fødevarer. Aromaerne er afledt af specifikke primære røgkondensater, som stammer fra kondenseret røg genereret fra forbrænding af træ. Derivater heraf tilsættes fødevarer bl.a. for at erstatte den naturlige aroma med en røget aroma. De kan tilsættes som aromaer til forskellige fødevarer, men når de ikke erstatter røgning, mærkes de som aromaer[1].

  De primære røgaromaer er blevet registreret og er allerede i færd med at blive vurderet af EFSA[2]. Af disse blev FF‑B (2007)[3], TRADISMOKE TM A (2010)[4], SCANSMOKE R909 (2010)[5] og AM 01 (2010)[6] vurderet til at være gentoksiske eller til at have givet anledning til betænkeligheder vedrørende deres sikkerhed. Kommissionen og de nationale myndigheder er blevet underrettet, men disse bestemte produkter anvendes imidlertid fortsat som tilsætning til fødevarer — uden mærkning — med den undskyldning, at der kan opstå lignende problemer i forbindelse med naturlig røgning. Naturlig røgning blevet udviklet i anseelig grad, og i mange tilfælde indeholder fødevarerne ikke polycykliske aromatiske hydrocarboner, men embedsmænd hævder, at røgaromaer ikke indeholder sådanne stoffer, og at de derfor er at foretrække.

  bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

  EFT C 146 E af 24/05/2012