Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 44k
19 Ιουλίου 2011
E-007087/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007087/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Θέμα: Αρώματα καπνού σε επεξεργασία τροφίμων
 Γραπτή απάντηση 

Για τα αρώματα καπνού που χρησιμοποιούνται σε επεξεργασία τροφίμων, ο Κανονισμός ΕΕ 2065/2003 προβλέπει, σταδιακή αξιολόγηση για την τοξικότητά τους. Τα αρώματα αυτά προκύπτουν από συγκεκριμένα πρωτογενή συμπυκνώματα καπνού, προερχόμενα από συμπύκνωση πραγματικού καπνού καύσης ξύλων. Παράγωγά τους προστίθενται μετά σε τρόφιμα, για υποκατάσταση του φυσικού αρωματισμού με κάπνιση και όχι μόνο. Μπορούν να προστεθούν ως αρώματα σε διάφορα τρόφιμα, όταν όμως δεν υποκαθιστούν την κάπνιση αναγράφονται ως αρώματα(1).

Τα πρωτογενή αρώματα καπνού, καταγράφηκαν και ήδη αξιολογούνται από την EFSA(2). Από αυτά, το FF-B (2007)(3), TRADISMOKE TM A (2010)(4), SCANSMOKE R909 (2010)(5) και AM 01 (2010)(6) κρίθηκαν ότι είναι γονιδιοτοξικά ή εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Η Κομισιόν και οι εθνικές αρχές είναι ενήμερες, τα συγκεκριμένα όμως προϊόντα εξακολουθούν να προστίθενται σε τρόφιμα, και μάλιστα χωρίς σήμανση για τον καταναλωτή, με δικαιολογητικό ότι παρόμοια προβλήματα ενδέχεται να δημιουργεί και η φυσική κάπνιση. Η τελευταία έχει εξελιχθεί και συχνά δεν επιβαρύνει τα τρόφιμα με καρκινογόνους Πολυαρωματικούς Υδρογονάνθρακες, υπεύθυνοι επικαλούνται όμως ότι τα αρώματα καπνού δεν έχουν τέτοιες ουσίες και γι’αυτό πρέπει να προτιμώνται.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι μέτρα σκέφτεται να πάρει και πότε, για να προστατεύσει την δημόσια υγεία από τα υποκατάστατα κάπνισης ή ενδεχομένως και από την ίδια την κάπνιση;
2. Πώς και με ποια δικαιολογία επιτρέπει και χρησιμοποιούνται αυτά τα επικίνδυνα προϊόντα σε τρόφιμα όπως οι σοκολάτες;
3. Σχεδιάζει τουλάχιστον να προβλέψει ως υποχρεωτική τη σήμανση για τα αρώματα καπνού σε τρόφιμα, καθώς και για την αξιολόγησή τους;
4. Θεωρεί λογικό να διαγράφει 10 χρόνια νομοθετικού και ερευνητικού έργου κρατώντας σε εκκρεμότητα τα μέτρα που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες αξιολογήσεις ουσιών όπως τα αρώματα καπνού;

(1)Όπως στη σοκολάτα (Κανονισμός 1334/2008).
(2)Ευρωπαϊκή Αρχή ασφάλειας Τροφίμων.
(3)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/20r.pdf
(4)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1394.pdf
(5)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1395.pdf
(6)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1396.pdf

 ΕΕ C 146 E, 24/05/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου