Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 44k
19 juli 2011
E-007087/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007087/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

 Betreft: Rookaroma's in de voedselverwerking
 Schriftelijk antwoord 

Verordening (EG) nr. 2065/2003 voorziet in een stapsgewijze toxicologische beoordeling van rookaroma’s die in de voedselverwerking worden gebruikt. Deze aroma’s ontstaan uit bepaalde primaire rookcondensaten, afkomstig uit de condensatie van werkelijke rook uit de verbranding van hout. Derivaten hiervan worden aan levensmiddelen toegevoegd als vervanging voor het natuurlijke aroma dat door het roken ontstaat, of voor tal van andere doeleinden. Ze kunnen als aroma’s worden toegevoegd aan diverse levensmiddelen, maar als die niet als vervanging dienen voor het echte roken worden ze vermeld als aroma’s(1).

Primaire rookaroma’s zijn door de EFSA(2) geregistreerd en worden inmiddels door deze autoriteit beoordeeld. Hiervan zijn FF-B (2007)(3), TRADISMOKE TM A (2010)(4), SCANSMOKE R909 (2010)(5) en AM 01 (2010)(6) als genotoxisch beoordeeld, of ze geven aanleiding tot ongerustheid over de veiligheid ervan. De Commissie en de nationale autoriteiten zijn hiervan op de hoogte, en toch gaat het toevoegen van deze specifieke producten aan levensmiddelen gewoon door, nota bene zonder dat hiervan voor de consument enige melding op het etiket wordt geplaatst — met als argument dat vergelijkbare problemen ook kunnen worden veroorzaakt door een natuurlijk rookproces. Laatstgenoemd rookproces is inmiddels verder ontwikkeld en vaak worden de behandelde levensmiddelen niet langer blootgesteld aan kankerverwekkende polyaromatische koolwaterstoffen, maar toch beroepen de verantwoordelijke personen zich op het feit dat rookaroma’s dergelijke stoffen niet bevatten en dat ze daarom de voorkeur genieten.

Ik zou de Commissie de volgende vragen willen stellen:

1. Wanneer en welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de volksgezondheid te beschermen tegen de surrogaten voor het roken, of eventueel ook tegen het roken zelf?
2. Hoe kan de Commissie rechtvaardigen en toestaan dat deze gevaarlijke producten worden gebruikt in levensmiddelen zoals chocola?
3. Gaat de Commissie in ieder geval de vermelding op het etiket van het gebruik van rookaroma’s in levensmiddelen verplicht stellen, en gaat zij voor de beoordeling hiervan zorgen?
4. Vindt de Commissie het redelijk om tien jaar werk aan wetgeving en onderzoek terzijde te schuiven, en de voorziene maatregelen zoals die voortvloeien uit de beoordelingen van stoffen zoals rookaroma’s onafgedaan te laten?

(1)Zoals in het geval van chocola (Verordening (EG) nr. 1334/2008).
(2)De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.
(3)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/20r.pdf.
(4)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1394.pdf.
(5)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1395.pdf.
(6)http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/1396.pdf.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 146 E van 24/05/2012
Juridische mededeling - Privacybeleid