Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-007161/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-007161/2011

Καλή μεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007161/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
William (The Earl of) Dartmouth (EFD)

Έχω λάβει πολλές επιστολές από προβληματισμένους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας σχετικά με τη θανάτωση αδέσποτων σκύλων στη Ρουμανία. Υπάρχουν λόγοι να ανησυχεί κανείς ότι στη Ρουμανία οι αδέσποτοι σκύλοι θανατώνονται συστηματικά χωρίς αναισθητικό.

Μπορεί, παρακαλώ, η Επιτροπή να αναφέρει αν έχει αναλάβει τυχόν δράση προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία;

ΕΕ C 146 E, 24/05/2012