Parlamentsfråga - E-007636/2011Parlamentsfråga
E-007636/2011

Kommissionsledamotens påstående att ingen uppehåller sig ”illegalt” i Europa, och Schengens brister

Frågor för skriftligt besvarande E-007636/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Charles Tannock (ECR)

Under BBC-programmet ”The Record Europe” på kanalen BBC Parliament den 10 maj 2011 fällde kommissionsledamoten Cecilia Malmström det förvånande påståendet att ”ingen uppehåller sig illegalt (i EU)”, samtidigt som hon medgav att de flesta av de flera tusen personer som anländer från Libyen och andra Maghrebländer var ”ekonomiska invandrare”.

Med tanke på att alla de som anländer illegalt eller anländer legalt men stannar kvar i landet när deras visering gått ut, eller begär asyl och undviker utvisning efter att de uttömt alla lagliga möjligheter att överklaga, befinner sig på en självständig medlemsstats territorium utan juridisk rätt till detta, är det svårt att förstå vad kommissionsledamoten menar. Kan kommissionen ta tillfället i akt att klargöra kommissionsledamotens påstående?

Man har även påtalat att kommissionens reaktion på de omfattande migrationsflödena återigen bestått i att den uppmanat EU:s regeringar, utom Italiens, att ta emot ännu fler ekonomiska invandrare i stället för att inrikta sig på praktiska sätt att hjälpa Italiens regering med att skicka tillbaka invandrare som anländer till Lampedusa till deras ursprungsländer. Det finns en stigande ilska bland allmänheten runt om i Europa över gränskontrollernas ineffektivitet och en insikt i att Europa inte kan fortsätta ta emot ett oräkneligt antal invandrare i en tid då det ekonomiska läget alltmer förvärras i de utvecklade länderna.

Är det inte kommissionens åsikt att om inte EU är berett att agera snabbt och beslutsamt för att säkra sina gränser och handla samordnat för att säkerställa ett snabbt återbördande av de personer som inte betraktas som legala flyktingar, så kommer vi att se en ökning av de invandrarfientliga partierna på yttersta högerkanten, lägre nivåer av social sammanhållning och erodering av efterkrigstidens socialdemokratiska välfärdsstrukturer, som alla EU-regeringar förbundit sig till, till följd av trycket på de allt mer begränsade statliga medlen?

Är det nu också kommissionens åsikt att den rätt som Schengen ger regeringarna att utfärda transiteringsdokument för att invandrare ska kunna lämna det land de anlänt till enbart, som många i Frankrike har menat, överför problemet med olaglig invandring till andra EU-länder (i praktiken även de länder som inte ens har skrivit under Schengenavtalet), och att de länder som först tar emot invandrarna, såsom Italien, därmed inte motiveras att inrikta sig på utvisningsmekanismer?

Kan slutligen kommissionen ange om det finns en rättslig grund inom EU för dessa tredjelandsresedokument, och anser kommissionen under det ökande invandrartrycket att Schengen i praktiken är funktionsodugligt om det inte ändras så att länder som är parter i avtalet hindras från att ufärda denna typ av kontroversiella resedokument?

EGT C 146 E, 24/05/2012