Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-007708/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-007708/2011

Glyfosat

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-007708/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Linda McAvan (S&D)

Der er på det seneste fremkommet adskillige bekymrende oplysninger om glyfosat — det aktive stof i det mest solgte pesticid »Round Up«. Stoffet mistænkes for at medføre fosterskader, og det har vist sig, at ukrudt bliver mere og mere resistent over for dette pesticid.

Nyvurderingen af glyfosat var oprindeligt planlagt til 2012, men Kommissionen har for nylig udskudt fristen til 2015. Selv om det er glædeligt, at nyvurderingen foretages ud fra den nye pesticidforordnings strengere regler om godkendelse af pesticider, har prisen været, at den bliver tre år forsinket.

Mener Kommissionen i lyset af den seneste tids oplysninger om glyfosat, at nyvurderingen af stoffet bør prioriteres højt og om muligt foretages inden 2015‑fristen?

EFT C 146 E af 24/05/2012