Parlementaire vraag - E-007708/2011Parlementaire vraag
E-007708/2011

Glyfosaat

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-007708/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Linda McAvan (S&D)

Onlangs zijn er verscheidene verontrustende verslagen gepubliceerd met betrekking tot glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het veel verkochte gewasbeschermingsmiddel „Roundup”. De auteurs van deze verslagen uiten hun bezorgdheid over mogelijke geboorteafwijkingen, en tonen aan dat onkruid steeds ongevoeliger wordt voor dit gewasbeschermingsmiddel.

De herbeoordeling van glyfosaat zou oorspronkelijk plaatsvinden in 2012, maar de Commissie heeft de uiterste termijn onlangs uitgesteld naar 2015. Hoewel het valt toe te juichen dat er bij de herbeoordeling krachtens de nieuwe verordening betreffende gewasbeschermingsmiddelen strengere regels zullen worden toegepast voor de registratie van gewasbeschermingsmiddelen, is de keerzijde ervan dat de herbeoordeling drie jaar vertraging heeft opgelopen.

Vindt de Commissie, gelet op de bezorgdheid die onlangs is geuit met betrekking tot glyfosaat, dat er met voorrang een herbeoordeling van het bestanddeel dient plaats te vinden, zo mogelijk nog vóór het verstrijken van de uiterste termijn in 2015?

PB C 146 E van 24/05/2012