Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 49kWORD 22k
9 augusti 2011
E-007721/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-007721/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Salvatore Iacolino (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE)

 Angående: Lagliga psykoaktiva substanser (legal highs) i ”badsalter”
 Skriftligt svar 

På sista tiden har vi sett en utvidgning av en blomstrande marknad för substanser som anses lagliga men som döljer försäljning av narkotika.

Det finns två substanser som säljs på internet som vanliga badsalter men som i verkligheten är mefedron och metylendioxipirovaleron (MDPV), det vill säga två narkotiska substanser. Deras verkningar liknar de som framkallas av ecstasy och kokain.

I Europa finns substanserna sedan något år, och vissa medlemsstater som till exempel Italien och Storbritannien har förklarat dem olagliga.

I Amerika verkar spridningen däremot inte gå att stoppa. Från januari till juni konstaterades enligt vad som uppges av American Association of Poison Control Centers (amerikanska giftcentralförbundet) 3 470 förgiftningsfall i samband med ”badsalter”. Siffran är tio gånger högre än för samma period 2010. De förbud som olika delstater i USA har infört är också lätta att kringgå. Det räcker att byta ut en enda molekyl i de olagliga salterna för att de på nytt ska betraktas som lagliga.

Det finns tyvärr en stor risk för att denna liksom många andra ”tendenser” från USA inom kort också når fram till Europa.

Mot denna bakgrund frågar jag följande:

1. Har kommissionen tillgång till uppgifter om användningen av de nämnda substanserna i medlemsstaterna?
2. Har kommissionen redan vidtagit åtgärder för att bekämpa den beskrivna företeelsen?
3. Tänker kommissionen genomföra några förebyggande aktioner innan spridningen av de nämnda substanserna når samma nivåer i EU som de som har konstaterats i USA?

Frågans originalspråk: ITEGT C 146 E, 24/05/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy