Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 27k
9. syyskuuta 2011
E-007986/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-007986/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)

 Aihe: Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja julkinen tuki
 Kirjallinen vastaus 

Puolassa voimassa olevan tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön sertifiointijärjestelmän mukaisesti tukijärjestelmän kustannukset sälytetään sähkön loppukäyttäjille. Energiayritykset, jotka ovat velvollisia hankkimaan ja kuolettamaan alkuperätodistuksen tai maksamaan korvaavan maksun, siirtävät kyseiset kustannukset käyttäjille.

Käsiteltäessä Puolan tasavallan talousministeriön asetusehdotusta, joka koskee yhteistuotantotodistushakemuksessa ilmoitettujen tietojen laskemista ja näiden todistusten hankkimis- ja kuolettamisvelvollisuuden yksityiskohtaista laajuutta, korvaavan maksun suorittamista ja velvollisuutta vahvistaa tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrää koskevat tiedot – ehdotettiin muutosta perusteltujen hankkimiskustannusten ja kuoletettavaksi esitettävien yhteistuotantotodistusten esittämisen tai sähkön hinnoittelun mukaisen korvaavan maksun suorittamisen osalta.

Ehdotetun muutoksen johdosta voimassa olevaan käytäntöön tulee muutos sellaisten suur- ja korkeajänniteverkkoon liitettyjen loppukäyttäjien hyväksi, joiden kyseistä kalenterivuotta edeltävän vuoden energian käyttö omiin tarpeisiin oli vähintään 400 GWh käytettäessä vähintään 50 prosenttia sopimustehosta energiakustannusten ollessa vähintään 15 prosenttia tuotannon arvosta (energiaa paljon käyttävät käyttäjät).

Uuden säännöksen mukaan poikkeus siis koskee yhteistuotantotodistusten hankkimis- ja kuolettamiskustannusten huomioimista tai korvaavaa maksua tämän luokituksen käyttäjille myytävän sähkön hinnoittelussa.

Puolan kilpailuviranomainen vastusti ehdotettuja muutoksia. Sen mielestä kyseinen säännös täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdassa mainitut ehdot. Siten se on yhteisön lainsäädännön mukaan kiellettyä valtion tukea ja sellaisena sitä koskee SEUT:n 108 artiklassa mainittu ilmoitusvelvollisuus. Puolan kilpailuviranomaisen tulkinta sitoo talousministeriötä.

1) Onko Euroopan komission mielestä asetusehdotuksen 10 §:n 5 kohdan säännöksessä kuvattu tuki valtion tukea SEUT:n 107 artiklan merkityksessä ja koskeeko sitä sellaisena SEUT:n 108 artiklan 3 kohdassa mainittu ilmoitusvelvollisuus?

2) Onko muiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä ratkaisuja, jotka vapauttavat paljon energiaa kuluttavat teollisuuden alat osallistumasta yhteistuotantokäytössä tuotetun sähkön tukijärjestelmään?

3) Mikäli tällaista säädöksiä on, ovatko ne valtion tukea SEUT:n 107 artiklan mukaisessa merkityksessä ja ovatko ne kuuluneet SEUT:n 108 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin?

Kysymyksen alkukieli: PLEYVL C 146 E, 24/05/2012
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö