Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 23k
13 september 2011
E-008116/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-008116/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

 Angående: Odling av genetiskt modifierade växtsorter och bruk av bekämpningsmedlet Roundup i länder inom EU
 Skriftligt svar 

Det multinationella företaget för jordbruk och bioteknik Monsanto har framställt genetiskt modifierade växtsorter som är resistenta mot det starka bekämpningsmedlet Roundup, som även det är ett av företagets preparat. Användning av både bekämpningsmedlet och genmodifierade växtsorter har skett i stor skala i Förenta staterna och Latinamerika. Nu har det dock kommit fram mer än 20 sorters ogräs, så kallade ”Roundup-ready-ogräs” som har utvecklat sina egna försvarsmetoder och är immuna. Enligt forskarna överför de med pollen den resistenta genen även till växter som inte har besprutats.

De nya GMO-ogräsen är dessutom starkare än de tidigare, både större och mer förödande. Med tanke på att glyfosat, som är det aktiva ämnet i Roundup, ökar växternas känslighet för sjukdomar och enligt vissa studier orsakar missbildningar på embryon, att det gränsvärde för rester som tillåts inom EU för glyfosat i sojafröer är 20 mg/kg, vilket höjts 200 gånger (från 0,1 mg/kg till 20 mg/kg 1997) sedan GMO-soja börjat säljas på marknaden i Europa, och att sojan i sig kan innehålla glyfosatrester på upp till 17 mg/kg, ställer jag följande frågor:

1. Känner kommissionen till om och i vilka av EU:s stater man använder dessa genmodifierade växtsorter som är resistenta mot bekämpningsmedlet Roundup?
2. Används detta bekämpningsmedel inom EU:s medlemsstater och, om så är fallet, var?
3. Har kommissionen för avsikt att utfärda förbud eller införa ytterligare begränsningar för att minska nuvarande användning, inom ramen för förordning 1141/2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av verksamma ämnen, inklusive glyfosat? Undersöker kommissionen möjligheten att se över gällande gränsvärden för rester?

Frågans originalspråk: ELEGT C 154 E, 31/05/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy