Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-008148/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-008148/2011

  Hold af hvaler i fangenskab i Den Europæiske Union

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-008148/2011
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Christine De Veyrac (PPE)

  Rådets direktiv 1999/22/EF om hold af vilde dyr i zoologiske haver har til formål at styrke de zoologiske havers rolle i forbindelse med bevaring af den biologiske mangfoldighed, idet det giver dem mulighed for at udstille dyr.

  På det seneste har flere dyrebeskyttelsesorganisationer underrettet mig om den foruroligende situation med hensyn til hvaler, som holdes i europæiske delfinarier — strukturer, der for langt størstedelens vedkommende er anerkendt som zoologiske haver af de kompetente nationale myndigheder. Organisationerne har noteret sig manglende overholdelse af de betingelser, der er fastsat i ovennævnte direktiv, herunder manglende deltagelse i forskning, som bidrager til arternes bevaring, manglende folkeoplysning og bevidstgørelse om bevaringen af den biologiske mangfoldighed og manglende opbevarelse af dyrene under forhold, som sigter mod at opfylde deres biologiske behov.

  Hvis disse påstande viser sig at være sande, skulle zoologiske haver på det europæiske område udstille hvaler i modstrid med det europæiske forbud mod at indføre vilde delfiner i overvejende kommercielt øjemed og mod at fange delfiner i europæiske farvande.

  Agter Kommissionen at anmode om en undersøgelse af ovenstående?

  Hvis de fremsatte påstande dokumenteres, hvilke foranstaltninger agter Kommissionen da at iværksætte?

  EFT C 154 E af 31/05/2012