Parlamentin kysymys - E-008148/2011Parlamentin kysymys
E-008148/2011

  Valaiden vankeudessa pitäminen Euroopan unionissa

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-008148/2011
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Christine De Veyrac (PPE)

  Luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa annetun neuvoston direktiivin 1999/22/EY tavoitteena on vahvistaa eläimiä näytteillä pitävillä eläintarhoilla olevaa biologisen monimuotoisuuden suojelutehtävää.

  Viime aikoina useat eläintensuojelujärjestöt ovat ilmoittaneet minulle olevansa huolissaan valaista, joita toimivaltaiset viranomaiset pitävät eurooppalaisissa delfinaarioissa useimmissa tapauksissa eläintarhojen kaltaisissa oloissa. Järjestöjen mukaan edellä mainitussa direktiivissä säädettyjä edellytyksiä ei täytetä, sillä kyseiset paikat eivät osallistu tutkimukseen, jonka tavoitteena on näytteillä pidettävien lajien suojelu, edistä biologiseen monimuotoisuuteen liittyvää yleisön valistamista eivätkä pidä eläimiä oloissa, joissa voidaan täyttää niiden biologiset vaatimukset.

  Jos nämä väitteet varmistuisivat, Euroopassa toimivat eläintarhat rikkoisivat valaita näytteillä pitäessään eurooppalaista kieltoa tuoda luonnonvaraisia delfiinejä pääasiassa kaupallisessa tarkoituksessa ja pyydystää delfiinejä Euroopan vesillä.

  Aikooko komissio pyytää varmistamaan edellä esitetyt väitteet?

  Jos ne osoitettaisiin todeksi, mitä toimia komissio aikoisi toteuttaa?

  EYVL C 154 E, 31/05/2012