Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-008496/2011(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-008496/2011(ASW)

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει τον κύριο βουλευτή στις απαντήσεις που έδωσε στις γραπτές ερωτήσεις E-005087/2011, E-005291/2011, E-006543/2011, E-007161/2011 και E-007308/2011[1].

ΕΕ C 154 E, 31/05/2012