Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-008496/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-008496/2011

Kontrol af hundebestand

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-008496/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Nigel Farage (EFD)

Kommissionen bedes oplyse, hvad, om noget, den planlægger at gøre i forbindelse med kontrol af hundebestanden.

Har Kommissionen f.eks. planer om at indføre EU‑lovgivning, der forbyder umenneskelige metoder til at fange og dræbe hunde?

Har Kommissionen planer om at indføre obligatorisk identifikation af hunde?

EFT C 154 E af 31/05/2012