Parlamentin kysymys - E-008496/2011Parlamentin kysymys
E-008496/2011

Koirakantojen hallinta

Kirjallisesti vastattava kysymys E-008496/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Nigel Farage (EFD)

Voiko komissio kertoa, miten se aikoo toimia koirakantojen hallinnassa, mikäli se yleensä aikoo toimia asiassa?

Suunnitteleeko komissio esimerkiksi epäinhimillisen koirien kiinniottamisen ja tappamisen kieltämistä EU:n lainsäädännöllä?

Onko komission suunnitelmissa ottaa käyttöön pakollinen menetelmä koirien tunnistamiseksi?

EYVL C 154 E, 31/05/2012