Parlementaire vraag - E-008496/2011Parlementaire vraag
E-008496/2011

Beheer van de hondenpopulatie

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-008496/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Nigel Farage (EFD)

Kan de Commissie mededelen of zij van plan is iets te doen inzake het beheer van de hondenpopulatie, en zo ja, wat?

Heeft de Commissie bijvoorbeeld plannen voor het invoeren van EU-wetgeving die onmenselijke methoden voor het vangen en doden van honden verbiedt?

Heeft de Commissie plannen voor het invoeren van een verplichte methode voor het identificeren van honden?

PB C 154 E van 31/05/2012