Parlementaire vraag - E-008752/2011Parlementaire vraag
E-008752/2011

Toegang VS tot Europese bankgegevens

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-008752/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Alexander Alvaro (ALDE)

Volgens het gelekte telegram „08VIENNA1717” van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, als gepubliceerd door Wikileaks, heeft de Amerikaanse ambassade in Wenen de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) verzocht „gedetailleerde gegevens over zijn betalingsverkeer/correspondentbankrelaties” met betrekking tot Iran te overhandigen.

Volgens het gelekte telegram „10LISBON66” van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, als gepubliceerd door Wikileaks, heeft de Portugese Millenium BCP bank Amerikaanse functionarissen toegang verleend tot transactiegegevens van bepaalde Iraanse rekeningen met als tegenprestatie dat de instelling niet zou worden gewraakt voor het feit dat zij met ten minste vier Iraanse banken handels- en financiële betrekkingen is aangegaan.

Is de Commissie op de hoogte van deze gebeurtenissen?

Is de Commissie bekend met soortgelijke gebeurtenissen?

Is de Commissie voornemens om deze gebeurtenissen te onderzoeken?

Is de Commissie van plan om conclusies aan deze gebeurtenissen te verbinden?

Hoe zijn deze gebeurtenissen te rijmen met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering?

Hoe zijn deze gebeurtenissen te rijmen met de mededeling over een Europees systeem voor het detecteren van terrorismefinanciering?

Hoe zijn deze gebeurtenissen te rijmen met de huidige onderhandelingen over een algemeen akkoord tussen de EU en de VS over de bescherming van persoonsgegevens?

PB C 154 E van 31/05/2012