Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-009002/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-009002/2011

Løsgående og vilde græske hunde

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-009002/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Dan Jørgensen (S&D)

Det er velkendt, at der i Grækenland eksisterer et stort problem med løsgående og vilde hunde, der lever i gaderne i blandt andet Athen. Løsningen på dette problem er i nogle tilfælde, at man lægger gift ud til hundene for på den måde at slippe af med dem. Denne praksis er blevet dokumenteret af blandt andet den danske dyrevelfærdsorganisation DFA — Danish Friends of Foreign Animals og af dyreværnsorganisationen »Stray Animal Rights Society«. Problemet er blandt andet beskrevet her:
http://www.strayanimalrights.org/en/europas-laender/griechenland?start=8

EU’s strategi for dyrevelfærd er i øjeblikket ved at blive opdateret. Den gamle strategi gjaldt for 2006 til 2010. Den nye strategi, der skal vedtages i december 2011, skal gælder for 2011 til 2015. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis den nye strategi tog højde for det store problem, der eksisterer i blandt andet Grækenland med aflivning af vilde hunde ved brug af gift.

1. Mener Kommissionen, at den ovenfor nævnte metode, hvor man lægger gift ud til vilde hunde for på den måde at aflive dem, er foreneligt med EU’s politik for dyrevelfærd?

2. Hvordan vil Kommissionen i sin nye strategi for dyrevelfærd 2011‑2015 tage højde for de dyrevelfærdsmæssige problemer, der er forbundet med brug af gift til aflivning af vilde hunde?

3. Overvejer Kommissionen at fremlægge et lovforslag, der skal forhindre den ovenfor nævnte metode?

EFT C 154 E af 31/05/2012