Parlamentin kysymys - E-009002/2011Parlamentin kysymys
E-009002/2011

Irrallaan olevat villit koirat Kreikassa

Kirjallisesti vastattava kysymys E-009002/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Dan Jørgensen (S&D)

Irrallaan olevat, muun muassa Ateenan kaduilla elävät villit koirat ovat tunnetusti suuri ongelma Kreikassa. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on myrkyn levittäminen koirien hävittämiseksi. Tästä käytännöstä ovat raportoineet muun muassa tanskalainen eläinten hyvinvoinnin puolesta toimiva järjestö DFA (Danish Friends of Animals) sekä eläinsuojelujärjestö Stray Animal Rights Society. Ongelmaa on kuvattu muun muassa osoitteessa http://www.strayanimalrights.org/en/europas-laender/griechenland?start=8.

Eläinten hyvinvointia koskevaa EU:n strategiaa päivitetään parhaillaan. Vanha strategia koski vuosia 2006–2010. Joulukuussa 2011 hyväksyttävä uusi strategia koskee vuosia 2011–2015. Uudessa strategiassa olisi tarkoituksenmukaista ottaa huomioon villien koirien lopettaminen myrkyllä, joka on suuri ongelma muun muassa Kreikassa.

1. Katsooko komissio, että edellä mainittu menetelmä eli myrkyn levittäminen villien koirien lopettamiseksi on eläinten hyvinvointia koskevan EU:n politiikan mukainen?

2. Miten komissio aikoo ottaa huomioon villien koirien lopettamiseen myrkyllä liittyvät eläinten hyvinvoinnin ongelmat uudessa eläinten hyvinvointia koskevassa strategiassaan vuosiksi 2011–2015?

3. Harkitseeko komissio edellä mainitun menetelmän estävän lakiehdotuksen esittämistä?

EYVL C 154 E, 31/05/2012