Parlementaire vraag - E-009002/2011Parlementaire vraag
E-009002/2011

Loslopende en wilde honden in Griekenland

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009002/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Dan Jørgensen (S&D)

Het is algemeen bekend dat Griekenland grote problemen heeft met loslopende en wilde honden die onder andere in Athene op straat leven. In een aantal gevallen is geprobeerd dit probleem op te lossen door gif neer te leggen en op die manier van de honden af te komen. Deze praktijk is onder andere gedocumenteerd door de Deense dierenwelzijnsorganisatie DFA (Danish Friends of Foreign Animals) en de dierenbeschermingsorganisatie Stray Animal Rights Society. Het probleem wordt bijvoorbeeld hier beschreven: http://www.strayanimalrights.org/en/europas-laender/griechenland?start=8

De Europese strategie voor dierenwelzijn wordt momenteel aangepast. De oude strategie gold van 2006 tot 2010. De nieuwe strategie die in december 2011 wordt aangenomen, zal gelden van 2011 tot 2015. Het zou wenselijk zijn als het doden van wilde honden door middel van gif, dat onder andere in Griekenland voor grote problemen zorgt, wordt opgenomen in de nieuwe strategie.

1. Is de Commissie van mening dat de bovengenoemde methode, het doden van wilde honden door middel van gif, in overeenstemming is met het Europese beleid voor dierenwelzijn?

2. Hoe gaat de Commissie in haar nieuwe strategie voor dierenwelzijn 2011-2015 om met de problemen op het gebied van dierenwelzijn gerelateerd aan het doden van wilde honden door middel van gif?

3. Overweegt de Commissie met een wetsvoorstel te komen dat de bovengenoemde methode tegengaat?

PB C 154 E van 31/05/2012