Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 61kWORD 29k
11 Οκτωβρίου 2011
E-009044/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009044/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Sir Graham Watson (ALDE)

 Θέμα: Oυσία Glyphosate
 Γραπτή απάντηση 

Αναφέρομαι στην απάντηση του Επιτρόπου Dalli της 4ης Αυγούστου 2011 στην επιστολή μου της 4ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την ανησυχία της ψηφοφόρου μου Claire Robinson για την επαναξιολόγηση της ουσίας glyphosate που αναβλήθηκε και έχει προγραμματισθεί για το 2015. Ο Επίτροπος Dalli αναφέρει για την έκθεση της οργάνωσης «Earth Open Source» και για άλλες εκθέσεις σχετικά με την τοξικότητα της glyphosate: «μέχρι σήμερα, οι εκθέσεις αυτές δεν έχουν αποκαλύψει πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της glyphosate σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την αρχική έγκρισή της το 2002».

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η έγκριση είναι που αμφισβητείται από την έκθεση της οργάνωσης «Earth Open Source», της οποίας συντάκτρια είναι μεταξύ άλλων και η Claire Robinson. Ανάμεσα σε άλλες αντιεπιστημονικές πρακτικές, η εισηγήτρια Γερμανία, στο σχέδιο έκθεσης της αξιολόγησής της που αποτέλεσε τη βάση για την έγκριση της glyphosate το 2002, υποβάθμισε και απέρριψε τα ευρήματα γενετικών ανωμαλιών που εμφανίστηκαν σε πειραματόζωα στις ίδιες τις μελέτες της βιομηχανίας. Η Γερμανία:

επαναπροσδιόρισε τις οστικές δυσμορφίες του στέρνου που παρατηρήθηκαν στα πειραματόζωα ως «παραλλαγές της ανάπτυξης και όχι ως δυσπλασίες» – παρά τη σαφή υπόδειξη μιας αναγνωρισμένης πηγής, του Εγχειριδίου για τη Σκελετική Τοξικολογία, ότι αυτές συνιστούν δυσμορφίες·
προσέφυγε επανειλημμένα σε «δεδομένα προγενέστερων ελέγχων» τα οποία θα έχουν ένα τεχνητά ευρύ πεδίο μεταβλητότητας, ώστε να «εξαφανίσει» ευρήματα δυσμορφίας σε εκτεθειμένες ομάδες ζώων κατά τη σύγκρισή τους με τους σύγχρονους ελέγχους·
ισχυρίστηκε εσφαλμένα ότι δυσμορφίες εντοπίστηκαν μόνο σε υψηλές, τοξικές για τη μητέρα δόσεις που δηλητηρίασαν τη μητέρα, ενώ στην πραγματικότητα εντοπίστηκαν σε μικρότερες δόσεις·
απέρριψε τα ευρήματα μιας έκθεσης για καρδιακές δυσμορφίες με την αιτιολογία ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα άλλο είδος δυσμορφίας στη συγκεκριμένη μελέτη·
απέρριψε δυσμορφίες με βάση το γεγονός ότι οι επιπτώσεις τους ήταν «αμφιλεγόμενες»·
απέρριψε στατιστικά σημαντικά ευρήματα δυσμορφιών σε δόσεις που ήταν μικρότερες της μέγιστης δυνατής δόσης ως μη συναφή με τη θεραπεία και επουσιώδη·
απέρριψε στατιστικά σημαντικά ευρήματα δυσμορφιών σε δόσεις που ήταν μικρότερες της μέγιστης δυνατής δόσης και εντοπίστηκαν στις ίδιες τις μελέτες της βιομηχανίας για τον καθορισμό της ημερήσιας αποδεκτής δόσης ή του «ασφαλούς επιπέδου» έκθεσης στη glyphosate.

Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η Claire Robinson και η οργάνωση «Earth Open Source» ισχυρίζονται ότι η ισχύουσα έγκριση της glyphosate έχει εσφαλμένα παραλείψει ευρήματα σαφούς κινδύνου από τη χρήση της glyphosate και ότι είναι επιστημονικά ανυπόστατη. Υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί ο ισχυρισμός ότι αυτά τα ευρήματα «έχουν ληφθεί υπόψη» τη στιγμή που η σημασία τους έχει απλά αγνοηθεί ή απορριφθεί.

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει επιστημονική αιτιολογία για τις παραπάνω πρακτικές της Γερμανίας;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 154 E, 31/05/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου