Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 52kWORD 24k
11 oktober 2011
E-009044/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-009044/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Sir Graham Watson (ALDE)

 Angående: Glyfosat
 Skriftligt svar 

Kommissionsledamot John Dalli svarade den 4 augusti 2011 på mitt brev av den 4 juli 2011 som rörde Claire Robinson i min valkrets och hennes oro över den uppskjutna glyfosatgranskningen som planeras ske 2015. Kommissionsledamot John Dalli säger följande om rapporten från Earth Open Source och andra rapporter om glyfosats toxiska effekter: ”Hittills har dessa rapporter inte avslöjat några tänkbara risker med att använda glyfosat i växtskyddsmedel, som man inte tog hänsyn till vid det första godkännandet 2002.”

Det är dock just detta godkännande som ifrågasätts i Earth Open Source‑rapporten, som Claire Robinson är medförfattare till. Den rapporterande medlemsstaten Tysklands utkast till bedömningsrapport, som låg till grund för godkännandet av glyfosat 2002, visade prov på flera ovetenskapliga metoder. Bland annat bagatelliserades och avfärdades upptäckter om medfödda missbildningar hos försöksdjur i branschens egna studier. I rapporten

omdefinierades missbildningar i form av icke ossifierade bröstben hos försöksdjur som ”en utvecklingsvariation snarare än en missbildning”, trots att detta gick emot en erkänd auktoritet, The Handbook of Skeletal Toxicology, där det anges att detta ska betraktas som en missbildning
hänvisades upprepade gånger till ”historiska kontrolldata”, vars variabilitet är artificiellt bred, för att upptäckter om missbildningar i exponerade djurgrupper skulle ”försvinna” i jämförelse med samtidiga kontroller
hävdades felaktigt att missbildningar bara konstaterades vid höga doser som var giftiga för modern, när de i själva verket kunde konstateras redan vid lägre doser
avfärdades missbildningar på hjärtat som konstaterats i en studie därför att inga andra typer av missbildningar hittades i just den studien
avfärdades missbildningar därför att konsekvenserna av dem var ”osäkra”
avfärdades statistiskt signifikanta upptäckter av missbildningar vid doser som understeg maxdosen som inte behandlingsrelaterade eller irrelevanta
avfärdades statistiskt signifikanta upptäckter av missbildningar vid doser som understeg maxdosen i branschens egna studier när man fastställde det acceptabla dagliga intaget eller den ”säkra exponeringsnivån” för glyfosat.

Av dessa och många andra skäl anser Claire Robinson och Earth Open Source att det nuvarande godkännandet av glyfosat bygger på att man felaktigt har avfärdat forskningsresultat som visar på tydliga skador till följd av glyfosat och är vetenskapligt felaktiga. De anser att det inte är tillräckligt att hävda att man har ”tagit hänsyn till” dessa upptäckter när deras betydelse bara har ignorerats eller avfärdats.

Kan kommissionen ge någon vetenskaplig motivering till Tysklands metoder ovan?

Frågans originalspråk: ENEGT C 154 E, 31/05/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy