Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-009953/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-009953/2011

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009953/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nessa Childers (S&D)

Το ιστορικό της Ουκρανίας όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων υφίσταται τα τελευταία χρόνια έλεγχο από υπερμάχους της καλής μεταχείρισης των ζώων σε διεθνές επίπεδο και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών σχετικά με το επίπεδο περίθαλψης των ζώων στον ζωολογικό κήπο του Κιέβου και τη δηλητηρίαση αδέσποτων σκύλων στον δήμο του Κιέβου.

Πρόσφατα αναβλήθηκε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Yanukovych προκειμένου να αντιμετωπισθούν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης. Προτίθεται η Επιτροπή να διερευνήσει και να λάβει υπόψη το ιστορικό της Ουκρανίας όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων πριν αποφασίσει αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία τις ελεύθερες συναλλαγές και τα ταξίδια χωρίς θεώρηση εντός της ΕΕ;

ΕΕ C 168 E, 14/06/2012