Parlamentsfråga - E-009953/2011Parlamentsfråga
E-009953/2011

Frihandelsavtalet med Ukraina

24.10.2011

Frågor för skriftligt besvarande E-009953/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nessa Childers (S&D)

Djurskyddet i Ukraina har på senare tid granskats av internationella djurskyddsförespråkare, vilket har lett till ett antal anklagelser om dålig behandling av djuren i Kievs djurpark och förgiftning av herrelösa hundar i Kievs kommun.

Ett möte med Ukrainas president Viktor Janukovitj om frågor som återstår att lösa när det gäller associeringsavtalet sköts nyligen upp. Har kommissionen för avsikt att undersöka och ta hänsyn till djurskyddssituationen i Ukraina innan ett beslut fattas om huruvida Ukraina ska tillåtas att ingå avtal om frihandel och viseringsfrihet med EU?

EGT C 168 E, 14/06/2012