Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 53kWORD 29k
17 Νοεμβρίου 2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010355/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Judith A. Merkies (S&D)

 Θέμα: Παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας
 Γραπτή απάντηση 

Η παραγωγή μικρής κλίμακας λαμβάνει όλο και περισσότερη προσοχή στην ΕΕ. Το 2009, στο πλαίσιο των εγκαινίων του ομίλου εταιρειών Micropower Europe, ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα ενέργειας, κ. Günther Oettinger, επεσήμανε το θέμα της παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των «κτιρίων ως μονάδες παραγωγής ενέργειας». Το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει κίνητρα και προγράμματα για την παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας. Ωστόσο, μολονότι μελέτες απέδειξαν το δυναμικό καθώς και την αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, η παραγωγή ενέργειας σε επίπεδο νοικοκυριού δεν συμπεριελήφθη στην πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και δεν προβλέφθηκε ευρωπαϊκή στρατηγική για την παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας.

Στις Κάτω Χώρες, ένα σημαντικό φορολογικό εμπόδιο για την ευρεία χρήση της παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας είναι το «πρόβλημα της αντιστάθμισης» («salderingsproblematiek»). Εν γένει, τα νοικοκυριά είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγεται από ιδιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας εγκατεστημένες σε δικό τους χώρο, π.χ. ηλιακούς συλλέκτες στη στέγη του σπιτιού ή ανεμογεννήτρια στον κήπο, χωρίς να είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν φόρο για τον εφοδιασμό με ενέργεια. Ωστόσο, αν μια κοινότητα ή ομάδα νοικοκυριών χρησιμοποιεί από κοινού μια μονάδα παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας, π.χ. έναν ηλιακό συλλέκτη στη στέγη μιας πολυκατοικίας ή έναν ανεμόμυλο ακριβώς έξω από τον χώρο του κτιρίου, τα μεμονωμένα νοικοκυριά δεν θεωρούνται αυτοεφοδιαζόμενα και καθένα εξ αυτών φορολογείται για την παρεχόμενη ενέργεια. Η υπερπαραγωγή σε κάποια φάση (π.χ. το καλοκαίρι) δεν μπορεί να αντισταθμίσει με τρόπο «ουδέτερο από άποψη ενεργειακής φορολογίας» την υποπαραγωγή σε κάποια άλλη φάση (π.χ. τον χειμώνα). Η φορολογία αυτή συνιστά εμπόδιο στην ευρεία χρήση της παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας και αποθαρρύνει πολλά νοικοκυριά ή κοινότητες από το να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας.

1. Είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η ισχύουσα ολλανδική φορολόγηση του ενεργειακού εφοδιασμού από εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας που μοιράζονται νοικοκυριά μεταξύ τους και η αδυναμία αντιστάθμισης της υποπαραγωγής από την υπερπαραγωγή με φορολογικά ουδέτερο τρόπο;

2. Θα αποφύγει η Επιτροπή τέτοια συστήματα φορολόγησης σε μελλοντική νομοθεσία και συμφωνεί η Επιτροπή ότι αυτή η φορολόγηση συνιστά εμπόδιο στην ευρεία χρήση της παραγωγής ενέργειας μικρής κλίμακας;

3. Πότε θα δημιουργήσει η Επιτροπή μια συνεκτική στρατηγική για την παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας προκειμένου να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση και να ενισχύσει τον στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ;

4. Διαθέτει η Επιτροπή τυχόν πληροφορίες για τα διάφορα είδη φορολογικών και νομικών εμποδίων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας στα κράτη μέλη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 168 E, 14/06/2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου