Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-010365/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-010365/2011

  Mærkning med oprindelsesland af pelsprodukter

  Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-010365/2011
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 117
  Nessa Childers (S&D)

  Det er på nuværende tidspunkt ikke et lovkrav, at der skal anføres oplysning om oprindelsesland på en beklædningsgenstands mærke. Det betyder, at en producent, som anvender pels fra Kina til at skabe en hel beklædningsgenstand (såsom en pelsfrakke) i EU, stadig lovligt kan hævde, at beklædningsgenstanden er »fremstillet i EU«. Den intetanende forbruger går ud fra, at EU‑lovgivningen om dyrevelfærdsstandarder er blevet overholdt. I betragtning af EU‑borgernes overvældende opbakning til et forbud mod import af katte‑ og hundepels i 2008 og senere til et forbud mod import af sælprodukter (skind) af humane hensyn, tror jeg, at mange forbrugere i EU ville blive forfærdede over at vide, at en stor del af pelsen fra EU ikke stammer fra dyr, der er opdrættet i henhold til EU's bestemmelser. Det er således sandsynligt, at et krav om obligatorisk mærkning med oprindelsesland af alle pelsprodukter ville møde fuld opbakning.

  Overvejer Kommissionen at fremsætte et sådant forslag om pelsprodukter?

  Er Kommissionen enig i, at de aktuelle omstændigheder kan stille de europæiske forbrugere i en vildledende situation?

  EFT C 168 E af 14/06/2012