Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 40kWORD 22k
15 november 2011
E-010365/2011
Frågor för skriftligt besvarande E-010365/2011
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Nessa Childers (S&D)

 Angående: Märkning av pälsvaror med ursprungsland
 Skriftligt svar 

För närvarande kräver inte EU att ”ursprungsland” ska anges på ett plaggs etikett. Detta innebär att djurpälsar från Kina kan användas för tillverkning av ett helt plagg (till exempel en päls) inom EU och att tillverkaren lagenligt kan hävda att plagget är ”tillverkat i EU”. Konsumenten anar ingenting och utgår från att EU:s bestämmelser om djurskydd har iakttagits. Med tanke EU-medborgarna redan 2008 uttryckte sitt överväldigande stöd för ett förbud mot import av katt- och hundpälsar, och senare för ett förbud mot import av produkter från säl (päls) av barmhärtighetsskäl, tror jag att många konsumenter i EU skulle bli upprörda om de fick veta att en stor del av de pälsar som uppges härstamma härifrån inte kommer från djur som fötts upp enligt EU:s bestämmelser. Härav följer att en obligatorisk märkning av alla pälsvaror med ”ursprungsland” skulle få fullt stöd.

Överväger kommissionen ett sådant förslag för pälsvaror?

Håller kommissionen med om att de nuvarande förhållandena kan vilseleda EU:s konsumenter?

Frågans originalspråk: ENEGT C 168 E, 14/06/2012
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy