Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 25k
24 november 2011
E-010966/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-010966/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Franz Obermayr (NI)

 Betreft: Onserieuze campagne pro gentechnologie
 Schriftelijk antwoord 

Volgens actuele berichten in de media zijn er plannen om de Europese consumenten binnenkort door middel van een nieuwe „reclamecampagne” van de zogenaamde voordelen van de gentechnologie te overtuigen. De biotechnologische industrie wil de agro-gentechnologie in Europa al sinds geruime tijd een positief imago verschaffen dat bevorderlijk is voor de verkoop. Uit een intern stuk van EuropaBio, de lobbyorganisatie voor biotechnologie, waarop de media onlangs de hand hebben weten te leggen, blijkt hoe de strategie er mogelijk uit zal gaan zien. Men beoogt de zanger Bob Geldof en andere bekende mensen als pleitbezorgers en voorstanders van de gentechnologie te winnen, om de aandacht van de bevolking op de zogenaamde voordelen van de gentechnologie te vestigen, en de gentechnologische industrie zodoende in een positiever daglicht te stellen.

Ondanks de vele oproepen om middels een rechtvaardigere verdeling van voedingsmiddelen een einde te maken aan de hongercrisis, gaat de industrie er ogenschijnlijk nog steeds van uit dat het hongerprobleem door middel van gentechnologisch gemodificeerde gewassen kan worden opgelost. De voor deze campagne gewonnen persoonlijkheden moeten volgens de campagneplannen alleen niet in de reuk komen te staan dat ze de gentechnologie aanprijzen in opdracht van de industrie.

EuropaBio wil bovendien ook nog bekende milieuactievoerders in de arm nemen die zich publiekelijk uitspreken voor gentechnologie. Bij de sojaboonsoort „Roundup-Ready” van Monsanto valt bovendien economische schade te verwachten, die naar het schijnt bewust op de koop wordt toegenomen. Meerjarig onderzoek van de universiteit van Kansas heeft aangetoond dat de genoemde gentechnologisch gemodificeerde sojasoort rond tien procent minder opbrengt dan conventionele soja. Ook zijn in studies van de Wereldvoedselorganisatie FAO twijfels geuit of de gentechnologie wel een oplossing voor het hongerprobleem kan bieden. Daaruit resulteren volgende vragen:

1. Is de Commissie op de hoogte van de bedoelde plannen van Europabio?
2. Zo ja, welk standpunt neemt de Commissie in ten aanzien van deze plannen?
3. Uit vergelijkend Amerikaans onderzoek (van de universiteit van Kansas) blijkt dat de opbrengsten uit de gentechnologische landbouw aantoonbaar lager uitvallen dan die uit een conventioneel landbouwmodel. Hoe denkt de Commissie te voorkomen dat in een dergelijke campagne met onserieuze argumenten een schijnoplossing voor het hongerprobleem wordt gepropageerd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: DEPB C 180 E van 21/06/2012
Juridische mededeling - Privacybeleid