Parlamentin kysymys - E-011338/2011Parlamentin kysymys
E-011338/2011

  Vuosina 2004–2009 voimassa olleiden Puolan säännösten yhdenmukaisuus neuvoston direktiivien 2003/96/EY ja 92/12/ETY kanssa

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-011338/2011
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Konrad Szymański (ECR)

  Ottaen huomioon hallinto-oikeuksien tulkinnoissa esiintyvät energiatuotteiden, kuten voiteluöljyjen, verotusta koskevat ristiriitaisuudet, pyydän Euroopan komissiota vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  EYVL C 180 E, 21/06/2012