Pytanie poselskie - E-011338/2011Pytanie poselskie
E-011338/2011

  Zgodność polskich przepisów obowiązujących w latach 2004-2009 z dyrektywami Rady 2003/96/WE oraz 92/12/EWG

  Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-011338/2011
  do Komisji
  art. 117 Regulaminu
  Konrad Szymański (ECR)

  Biorąc pod uwagę sprzeczności występujące w interpretacjach sądów administracyjnych odnoszące się do opodatkowania wyrobów energetycznych, jakimi są oleje smarowe, uprasza się Komisję o odpowiedź:

  Dz.U. C 180 E z 21/06/2012