Parlamentsfråga - E-011338/2011Parlamentsfråga
E-011338/2011

  Överensstämmelse av polsk lagstiftning som gällde 2004–2009 med rådets direktiv 2003/96/EG och 92/12/EEG

  24.11.2011

  Frågor för skriftligt besvarande E-011338/2011
  till kommissionen
  Artikel 117 i arbetsordningen
  Konrad Szymański (ECR)

  Med tanke på förvaltningsdomstolarnas oenhetliga praxis i frågor rörande beskattning av energiprodukter, såsom smörjoljor, uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

  EGT C 180 E, 21/06/2012