Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-011734/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-011734/2011

Kommissionens meddelelse »Det digitale program for Europa«

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-011734/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Krišjānis Kariņš (PPE)

Der henvises til, at:

Arbejder Kommissionen på at gøre det muligt både for borgerne og for små og mellemstore virksomheder at indsende dokumenter elektronisk til EU's institutioner?

Planlægges der, og i givet fald hvorledes, en international elektronisk identifikation og dennes interoperabilitet?

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder nu deltage i EU‑institutionernes elektroniske kredsløb?

EFT C 285 E af 21/09/2012