Parlamenta jautājums - E-011734/2011Parlamenta jautājums
E-011734/2011

Komisijas paziņojums “Digitālā programma Eiropai”

Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski, E-011734/2011
Komisijai
Reglamenta 117. pants
Krišjānis Kariņš (PPE)

Ņemot vērā to, ka:

Vai Komisija strādā pie tā, lai elektroniski ir iespējams iesniegt dokumentus ES institūcijās gan iedzīvotājiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)?

Vai un kā tiek plānota elektroniskās identitātes starptautiskā identifikācija un savietojamība?

Kā MVU pašlaik var iekļauties ES institūciju elektroniskajā apritē?

OV C 285 E, 21/09/2012