Parlementaire vraag - E-011734/2011Parlementaire vraag
E-011734/2011

De mededeling van de Commissie „Een digitale agenda voor Europa”

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-011734/2011
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Krišjānis Kariņš (PPE)

In de hedendaagse samenleving neemt het belang van informatietechnologieën toe.

De bureaucratische formaliteiten voor bedrijven moeten worden verminderd.

Er bestaan nog steeds veel belemmeringen voor de vestiging van online dienstverlening buiten de nationale grenzen.

De landelijke overheden moeten efficiënter en beter toegankelijk voor het publiek worden gemaakt.

De Commissie heeft een mededeling uitgebracht, „Een digitale agenda voor Europa”, waarin het bereiken van een digitale interne markt in de Europese Unie (EU) wordt genoemd als een van haar doelstellingen.

Werkt de Commissie, met het oog op het bovenstaande, aan manieren die het voor zowel burgers als kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) mogelijk maken documenten elektronisch in te dienen bij de EU-instellingen?

Bestaan er plannen voor internationale identificatie van elektronische identiteit en interoperabiliteit, en hoe zal hiervoor worden gezorgd?

Op welke wijze kunnen kmo's momenteel toegang krijgen tot de elektronische systemen van de EU-instellingen?

PB C 285 E van 21/09/2012