Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 24k
14. joulukuuta 2011
E-011859/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-011859/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D)

 Aihe: Eläinten teuraskuljetukset Euroopassa
 Kirjallinen vastaus 

Eläinten teuraskuljetuksissa Euroopassa esiintyy yhä puutteita kuljetusolosuhteiden laadussa ja eläinten hyvinvoinnissa. Lisäksi lainsäädännön riittämätön täytäntöönpano eri EU-maissa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

Yhteinen lainsäädäntö eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 22. joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla ei ole ratkaissut ongelmia teuraskuljetusten epäkohtiin ja alan ongelmiin liittyen.

Komission julkaisema kertomus eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaikutuksista toi esiin useita puutteita asetuksen noudattamisessa. Puutteet asetuksen noudattamisessa liittyvät usein sen virheelliseen toteuttamiseen sekä rangaistusten soveltamisessa eri jäsenmaissa.

Mitä toimia komissio aikoo ehdottaa valmisteilla olevaan toiseen eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevaan eurooppalaiseen strategiaan (2011–2015) teuraskuljetuksissa edelleen esiintyvien epäkohtien korjaamiseksi?
Mihin jatkotoimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä niiden jäsenmaiden kohdalla, joissa esiintyy puutteita em. asetuksen täytäntöönpanossa?
Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä yksittäisten yritysten ja alan toimijoiden rikkoessa em. asetusta sekä kansallisia eläinsuojelulakeja?
Miten komissio aikoo taata entistä yhdenmukaisemman sääntöjen soveltamisen sekä seuraamusten että rangaistusten kohdalla?
Miten komissio aikoo puuttua asetuksen puutteellisesta täytäntöönpanosta aiheutuvaan kilpailuepätasapainoon sisämarkkina-alueella?

 EYVL C 180 E, 21/06/2012
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö