Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 36kWORD 24k
14. joulukuuta 2011
E-011898/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-011898/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

 Aihe: Tarkastusten tulosten julkaiseminen eläinsuojelurikkomuksista kuljetuksen aikana
 Kirjallinen vastaus 

Eläinten oikeudet puhuttavat tänä päivänä eurooppalaisia yhä enemmän. On valitettavaa, että eläinsuojelurikkomusten määrä on kuitenkin edelleen suuri.

Euroopan komissio julkaisi 10. marraskuuta 2011 kertomuksen eläinten suojelusta kuljetuksen aikana. Kertomuksen mukaan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpano on ollut heikkoa.

Jäsenmaiden valvonnassa eläinsuojelurikkomusten osalta esiintyy edelleen suuria puutteita.

Asetuksella otettiin esimerkiksi käyttöön vaatimus pitkänmatkan ajoneuvoihin asennettavista satelliittipaikannusjärjestelmistä. Niiden lukuisia mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan käytetty täysimääräisesti hyväksi.

Lisäksi on valitettavaa, että komission kertomuksen tiedot ovat varsin vajaita. Kertomuksesta ei esimerkiksi käy ilmi tarkastusten tuloksia eläinsuojelurikkomusten osalta.

1. Miksi komissio ei ole julkaissut tarkastusten tuloksia eläinsuojelurikkomusten osalta?

2. Aikooko komissio julkaista ne jatkossa omalla verkkosivustollaan?

 EYVL C 180 E, 21/06/2012
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö