Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 36kWORD 24k
20. joulukuuta 2011
E-012087/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys E-012087/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Aihe: Eläinkokeet – Komission toteuttama kansallisten tarkastusten valvonta
 Kirjallinen vastaus 

Tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU 35 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio toteuttaa valvontatoimia jäsenvaltioiden kansallisten tarkastusten infrastruktuurin ja toiminnan osalta, mikäli ilmenee perusteltuja huolenaiheita.

1. Miten komissio arvioi jäsenvaltioilta saatavat tiedot päättääkseen valvonnan toteuttamisesta?

2. Minkä muiden kansallisten tarkastusten infrastruktuuria ja toimintaa koskevien kysymysten komissio katsoo olevan ”perusteltuja huolenaiheita” ”ilman ennakkovaroitusta suoritettujen tarkastusten osuuden” (35 artiklan 1 kohta) lisäksi?

3. Mikä komission elin päättää, onko valvonta toteutettava, ja mikä elin suorittaa valvontatoimet?

4. Miten valvontatoimet järjestetään ja suoritetaan?

5. Mitä rakenteita luodaan varmistamaan, että valvonnasta vastaava tarkastuslaitos tekee tehokasta yhteistyötä eläinkokeisiin liittyvistä asioista vastaavan ympäristöasioiden pääosaston kanssa?

6. Mitä seurantaa komissio toteuttaa varmistaakseen, että kaikki tarkastuksissa todetut heikkoudet (johdanto-osan 37 kappale) korjataan?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 285 E, 21/09/2012
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö