Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 37kWORD 23k
12. tammikuuta 2012
E-000048/2012
Kirjallisesti vastattava kysymys E-000048/2012
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Liisa Jaakonsaari (S&D)

 Aihe: Muuttolintujen metsästys lintujen muuton valtaväylillä Välimeren maissa
 Kirjallinen vastaus 

EU:n lintudirektiivi (79/409/ETY) hyväksyttiin jo vuonna 1979 – tuolloin yksimielisesti. Tämän tahollaan piti olla tehokas keino suojelemaan lintukantoja. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut, vaan lintukannat ovat alati pienenemässä.

Lintujen metsästys kevätmuutto- ja pesimisaikana on kiellettyä. Valitettavasti juuri näinä aikoina harjoitetaan raakaa metsästystä esimerkiksi muuttolintujen valtaväylillä Välimeren maissa. Kyse ei ole tarvemetsästyksestä, vaan suorastaan lintujen lahtaamisesta, sillä muutaman tunnin aikana pienikin joukko metsästäjiä tappaa tuhansia lintuja. Näistä linnuista suuri osa jää kitumaan luontoon.

Mitä komissio on tekemässä sen eteen, että lintu- ja luontodirektiiviä sovellettaisiin täysin kaikissa Euroopan unionin maissa? Onko komissiolla esittää muuttolintujen suojelemiseen suunnitelmaa ja konkreettisia toimia?

Lintudirektiivin (liite II) mukaisesti lintulajeja tulisi suojella suunnitelmallisesti ja toteuttaa tämä suojelusuunnitelma tehokkaasti. Valvontaa ja seurantaa sekä mahdollisia rangaistustoimia pitäisi teroittaa niin EU-tasolla kuin kansallisestikin.

 EYVL C 235 E, 14/08/2013
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö